Trainingen

Pups / Vervolg training

Bij de pups / vervolg trainingen heb je bij ons de mogelijkheid om "vrijwel direct" in te stromen. Het is (in onze ogen) voor de pups belangrijk om (na een kleine wen fase thuis) zo snel mogelijk met een training te beginnen omdat de socialisatiefase ongeveer tussen de 8 en 12 weken plaats vindt! Deze tijd is belangrijk voor je hond, want wat hij hier leert of meemaakt, neemt hij mee voor de rest van zijn leven! Tijdens de puppy cursus leren ze de basis oefeningen en socialiseren.

Ons advies

Na ongeveer één week thuis "acclimatiseren" is het raadzaam om zo snel mogelijk ergens te beginnen met een puppy cursus, zodat je minder kans hebt om dingen foutief aan te pakken of over het hoofd te zien. (en snel lerende honden kunnen ook foutieve dingen snel aanleren!) Bij het aanvragen van informatie via de mail, ontvang je ook diverse opvoedingsdocumenten die je als "handvaten" kunt gebruiken bij de opvoeding van je pup. Handig om mee te beginnen tijdens de wen fase thuis!

Vervolg training

Bij de vervolg training komen honden die vanuit de pup / 1ste vervolg training zijn doorgestroomd. Het is ook mogelijk in deze les te starten, als je hond elders al een pup / jonge honden cursus heeft gevold of dat je een oudere hond hebt die een stuk opvoeding heeft gemist. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn in welke les je zou moeten starten, neem dan even contact met ons op.

Positieve training

Trainingen die bij ons gegeven worden zijn op basis van "positieve training". Positieve training wil zeggen, dat het hier om een diervriendelijke methode gaat, waarbij het "goede" wordt beloond, en het "negatieve" zoveel mogelijk wordt genegeerd.

Straffen en corrigeren

Het is bij ons verboden je hond te schoppen, slaan of harde correcties uit te voeren. Tevens is het bij ons verboden slipkettingen, stroombanden of andere negatieve hulpmiddelen te gebruiken, want een hond die onder dwang of straf werkt, heeft vaak last van nerveusheid en angst (vaak alleen al door dat deze niet begrijpt waarom hij op deze wijze gecorrigeerd of gestraft wordt).

Corrigeren gebeurd ook op een zo vriendelijke mogelijke wijze zonder hardhandige aanpak. Ook een hond moet leren dat een foute keuze niks oplevert en een goede keuze wel.

Gewoontes en gebruiken

Ook vinden wij het belangrijk dat cursisten "de ruimte" krijgen en dat ze "zichzelf" mogen blijven, terwijl je jou "eigen stijl" en "commando's" kunt blijven gebruiken. Het is ook niet handig ineens andere commando's te moeten gebruiken die je bij je vorige hond gebruikte.

Communiceren en adviceren

Tijdens onze trainingen leert je niet alleen verschillende oefeningen, maar je leert ook duidelijker te communiceren met je hond, zodat hij begrijpt wat je van hem verlangt. Je leert zien wat je hond doet, en hoe je daar beter mee om kunt gaan, zowel met positief- als negatief- gedrag. Wij geven niet alleen advies, maar leggen ook uit waarom! Je wilt toch ook graag weten waarom je dingen anders zou kunnen doen.

Problematiek

Problemen met opvoeden komt je vaker in en om huis tegen dan op de hondenschool, daarom zijn we buiten de lestijden gewoon bereikbaar, zodat je de problemen snel en correct kunt oplossen.

Spelen

In alle lessen bieden wij de mogelijkheid om de honden even te laten spelen met elkaar! De lesbak is geheel afgesloten, dus ontsnappen is niet mogelijk.

Groepen

Om de kwaliteit te waarborgen hebben wij maximaal 4 puppen / honden per groep!

Lesverzuim en wisselende tijden

Ook bieden wij de cursist de mogelijkheid om een les af te melden en deze naderhand in te halen. In overleg is het soms ook mogelijk de les op een ander tijdstip in te halen, zie hiervoor onze reglementen!

Wanneer je door je werk wisselende tijden hebt is in overleg ook mogelijk op verschillende tijden te komen trainen. Je moet voor de lessen wel tijdig aangeven in welke week er op welke dagen getraind kan worden.

Wisselen van baasjes

De training mag door meerder baasjes gevolgd worden (max 2 baasje per hond). Ook kinderen mogen tijdens de training meelopen (1 kind tegelijk). Wij vinden het belangrijk dat er een goede eenheid ontstaat in de thuis situatie en dat bereik je alleen door samen de training te volgen.

Kijkje nemen tijdens een les

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen tijdens onze lessen zodat je een betere indruk krijgt over onze methode! Neem gerust je hond mee tijdens het kijken, dan mag hij (desgewenst) ook even meespelen. Komen kijken mag en kan altijd echter, kan het een keer voorkomen dat ik een les moet cancelen om welke reden dan ook.

(PS, vergelijk hondenscholen niet om hun prijs maar om de kwaliteit die bij je past, wij adviseren vooraf een kijkje te nemen, bij welke hondenschool dan ook!)

Wij wensen jou en je hond veel trainingsplezier toe!!